Vilken kaffemaskin?

Vilken ska man köpa? Och andra livsviktiga frågor

Funderar du på att vaccinera dig?

Som barn så får man ju flera vaccinationer mot olika saker. Dock kan det även vara bra att som vuxen ta vissa vaccin. När det gälller till exempelvis vaccin mot difteri, stelkramp, och kikhosta så rekommenderas det att man tar en påfyllnadsdos vart 20:e år. 

Personer som inte är immuna mot mässling rekommenderas vaccination med MPR-vaccin. Det brukar gällla personer som vuxit upp i Sverige och är födda 1960–1980.

Äldre personer och personer i riskgrupp brukar även rekommenderas att ta vaccin mot säsongsinfluensan. Sedan brukar det även rekommenderas vaccin mot bältros samt ibland även mot TBE. Hos MACC People kan du hitta flera olika vaccinationer. 

Vaccinera dig mot TBE

Något som kan vara bra att göra det är att vaccinera dig mot TBE, särskilt om du ofta är ute i naturen. TBE (Tick-borne encefalit) är en virussjukdom som överförs till människor genom fästingbett.

Du bör vaccinera dig mot TBE om du vistas längre perioder i riskområden eller om du vistas mycket på landet. Barn kan vaccineras från 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln i din axel. Barn får vaccinet i låret.

Grundvaccinationsschemat startas helst tidigt på säsongen och består av 3 doser under det första året följt av en booster efter 3 år och vart femte år. Ett utökat grundvaccinationsschema rekommenderas till personer över 50 år eller med tillstånd som påverkar immunsystemet. I detta fall ges ytterligare en fjärde dos inom det första året.

24 Feb 2023